Combo Loa Alpine DP – Series (DSP 10 Kênh + Loa 3 Way + Loa 2 Way + Loa Sub Gầm Ghế )

79.890.000

Hệ thống combo loa Alpine DP-Series ( DSP 10 kênh +Loa 3 Way + Loa 2 Way + Loa sub gầm ghế) có giá 79.890.000 VNĐ bao gồm:

  • Loa 3 WAY HDZ-653: 29.990.000 VNĐ
  • Loa 2 WAY HDZ-65C: 22.900.000 VNĐ
  • Bộ xử lý DSP Amply 10 kênh – PXE – R100 – 8: 19.500.000 VNĐ (Không bao gồm bộ điều khiển RUX-C810)
  • Loa Sub gầm ghế điện PWE – S800: 7.500.000 VNĐ
Combo Loa Alpine DP - Series (DSP 10 Kênh + Loa 3 Way + Loa 2 Way + Loa Sub Gầm Ghế ) cao cấp
Combo Loa Alpine DP – Series (DSP 10 Kênh + Loa 3 Way + Loa 2 Way + Loa Sub Gầm Ghế )

79.890.000

Mã: ALCC07 Danh mục: Thẻ: