Cách Âm Chống Ồn 4 Hốc Bánh – Vật Liệu Vibrofiltr

4.000.000

Khi cách âm bằng vật liệu VIBROFILTR cho 4 hốc bánh sẽ cách âm với 3 lớp tương ứng như sau:

+ 2 lớp VIBROFIL TR 2.3 (2 lớp cách âm – Vibrofiltr)

+ 1 lớp FELT ACOUSTIC 8MM ( 1 lớp tiêu âm – Vibrofiltr)

*Giá sản phẩm: 

+Xe Small: 4.000.000 VNĐ

+Xe Medium, Large: 5.000.000 VNĐ

*Bảo hành: 12 tháng

Cách âm chống ồn 4 hốc bánh - Vật liệu Vibrofiltr cao cấp
Cách Âm Chống Ồn 4 Hốc Bánh – Vật Liệu Vibrofiltr

4.000.000